Misschien gaat het met de ziektekostenverzekering ook nog wel goed komen. Wat me een klein beetje ongerust maakt is dat de verzekeringsmaatschappij als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering stelt dat ik een verblijfsvergunning moet hebben, terwijl de overheid als voorwaarde voor het afgeven van een verblijfsvergunning stelt dat ik een verzekering moet hebben. Maar ik ben natuurlijk niet de eerste die hiermee geconfronteerd wordt…


Hoofdzakelijk Chinezen in het kantoor van Allianz, en een Indiër. Erg vriendelijke mensen, we waren meteen allemaal goede vrienden. Tussen de bedrijven door de vraag: ‘Waarom wil je eigenlijk, van alle landen, in Maleisië komen wonen?’ Wil niet vertellen dat ik niet veel tijd in dit land zal doorbrengen, dat ik alleen maar reizen wil, maar toch een basis nodig heb. Het makkelijkste antwoord lijkt me dat van de fascinerende combinatie van culturen. ‘Onderdrukking van culturen, zul je bedoelen’. Het komt eruit met een glimlach, zonder een spoor van bitterheid. Er wordt even schichtig links en rechts gekeken of er geen ‘bumiputra’ (ethnische Maleiers) aanwezig zijn, en dan volgt het intussen bekende verhaal over hoe moslims in alles voorgetroken worden. ‘Als buitenlander zie je dat niet, maar het is wel zo’. Ik werp tegen dat ik niet het idee heb dat de ethnische minderheden daar sterk onder lijden. ‘Ja, wat denk je, bij het minste of geringste verdwijn je achter de tralies. Maar zeg eens, bij de immigratiedienst, heb je daar Chinezen of Indiërs gezien? Bij de grens? Bij de politie? Eén of twee misschien, verder zijn het allemaal hoofddoekjes. Wij zitten vooral in de privé-sector, daar zijn we niet afhankelijk van een overheid die ons benadeelt’. Ik vraag me hardop af of Singapore om die reden uit de Maleise federatie is gestapt en onafhankelijk is geworden, en volgens hem is dat inderdaad het geval; Singapore is immers hoofdzakelijk Chinees, dat ging niet samen.


Later lees ik in een uitgebreid artikel in de engelstalige Wikipedia dat Singapore vanwege zijn Chinese meerderheid uit de federatie is verstoten, tegen de wil van Singapore’s premier Lee Kuan Yew, die hartstochtelijk geloofde in de federatie, en die vervolgens de vader van de nieuw ontstane natie zou worden. In een ander artikel wordt uitgelegd dat de voorkeursbehandeling van de bumiputra in Maleisië gebaseerd is op een artikel in de grondwet, dat bedoeld was om de rechten van de ‘autochtonen’ te beschermen.


Of ik in God geloofde, vroeg de Indiër me op een gegeven moment, aangezien we voldoende gelegenheid hadden wat meer over elkaar te weten te komen. Ik antwoordde van niet, en dat ik wist dat dat voor Aziaten onvoorstelbaar was. Ja, zei hij lachend, dat klopt, stel je een leven zonder God voor! Dat kan toch niet, dat is gewoon niet denkbaar. Zijn vrouw, zei hij, is op het ogenblik op bedevaartstocht naar het Vaticaan. Ik keek hem aan. ‘Dus jullie zijn christenen…’ ‘Ja, katholiek’. Ik vroeg hem of hij niet mee had willen gaan. ‘Nee, ik hou niet van reizen. Ik ben een keer in Arizona geweest, bij familie. Ze wilden me meenemen naar de Grand Canyon. Ik heb ze daarvan afgehouden. Wat moet ik nou bij de Grand Canyon? Ik vond het leuk om de familie te zien, maar verder interesseerde mij Amerika niet’. Samen kwamen we tot de conclusie dat we erg verschillende mensen waren, en we hebben daar hartelijk om gelachen.


Na de medische keuring zette hij me af bij een restaurant waar curries op bananenbladeren werden opgediend, en met de rechterhand tot een bal gevormd en naar de mond gebracht. Mij werden ongevraagd vork en lepel gebracht. In deze multiculturele samenleving ben ik de buitenlander, daarover bestaat geen twijfel. De rollen zijn duidelijk verdeeld, en het komt me opeens voor, alle goede bedoelingen over aanpassen en inburgeren ten spijt, dat het ongepast zou zijn hier een andere rol te spelen. Alsof een tijger, wanneer hij zich in een weiland met koeien bevindt, opeens gras zou gaan eten…