Ik liep rond bij de Komtar, een centraal punt in George Town, en zag een politiejeep parkeren en mannen met geweren en schilden uitstappen. Hm, zou er wat staan te gebeuren? Poosje later beginnen zich mensen te verzamelen, komen de eerste camera’s tevoorschijn, worden leuzen geroepen, vuisten gebald. Blijkt te gaan om Maleiërs die na de wekelijkse bijeenkomst in de moskee hebben afgesproken te gaan demonstreren. Waarom? Na de verkiezingen van een week geleden is de oppositie aan de macht gekomen in Penang, en die heeft meteen het voornemen aangekondigd de New Economic Policy af te schafffen. Die NEP had als doel de Maleise bevolking te verzekeren van een vastgesteld deel van de nationale welvaart, door ze voor te trekken bij de toewijzing van overheidsbanen, huizen en overheidsaanbestedingen. Nou, en die voorkeurpositie dreigen ze dus kwijt te raken, alle verzekeringen van de overheid dat dat echt niet de bedoeling is ten spijt. Dan maar de straat op en vuisten ballen en Alllah is groot roepen.

Het was allemaal wel gemoedelijk. Er stonden veel mensen langs de kant te kijken. Er was wat politie, maar die hield zich afzijdig. Op een gegeven moment verspreidden de demonstranten zich, en daarop kwam de politie in actie door met man en macht een inmiddels leeg kruispunt te bezetten. In de krant stond dat de politie de betogers had verspreid; dat is niet wat ik gezien heb. Hoe dan ook, er hing geen enkele dreiging in de lucht.
Zo’n gebeurtenis verbroedert. De demonstranten hebben hun feestje gehad, de toeschouwers raakten gemakkelijk met elkaar in gesprek. Een Sikh legde me uit dat iedereen er baat bij zou hebben als er geen discriminatie meer was, en wierp, terwijl hij dat zei, steelse blikken om zich heen. Een Chinees had het over de bezienswaardigheden van George Town en bleef daarover doorpraten toen ik probeerde de NEP ter sprake te brengen. Een Indiër vertelde dat het platte dak van waar ik op een gegeven moment de menigte bekeek ‘s avonds een ontmoetingsplaats is voor homo’s, en dat daar ook getrouwde mannen komen, want ‘gay people suck very clever’. Zo leer je nog eens wat.

Wat je van dichtbij meemaakt maakt natuurlijk meer indruk dan wat ergens anders gebeurt. Dit was een klein opstootje zonder betekenis. In de internationale pers zal er niets over terug te vinden zijn. En toch vraag ik me af of dit misschien het begin kan zijn van iets groters. Als Penang inderdaad gaat afwijken van de koers die de landelijke overheid volgt, omdat in Penang toevallig de Maleiërs in de minderheid zijn, wat betekent dat dan voor de stabiliteit in het land? Was dit een eenvoudige uiting van ongenoegen die verder zonder gevolgen blijft, of zou het kunnen zijn dat de onrust zich verspreidt door het land en het tere evenwicht tussen de bevolkingsgroepen, dat mede in stand werd gehouden door aantal afspraken die nu hier en daar herroepen worden, wordt verstoord? De geschiedenis zal het leren… en het is spannend daarbij toe te kijken.